საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#11 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
11.06.01 105 216 ოქმი
11.06.02 100 234 ოქმი
11.06.03 123 271 ოქმი
11.06.04 66 186 ოქმი
11.06.05 83 244 ოქმი
11.06.06 97 222 ოქმი
11.06.07 50 239 ოქმი
11.06.08 80 254 ოქმი
11.06.09 61 247 ოქმი
11.06.10 85 253 ოქმი
11.06.11 60 199 ოქმი
11.06.12 93 262 ოქმი
11.06.13 113 208 ოქმი
11.06.14 93 228 ოქმი
11.06.15 104 241 ოქმი
11.06.16 74 344 ოქმი
11.06.17 155 272 ოქმი
11.06.18 114 223 ოქმი
11.06.19 118 259 ოქმი
11.06.20 91 316 ოქმი
11.06.21 92 243 ოქმი
11.06.22 103 256 ოქმი
11.06.23 99 268 ოქმი
11.06.24 110 237 ოქმი
11.06.25 103 246 ოქმი
11.06.26 107 287 ოქმი
11.06.27 87 320 ოქმი
11.06.28 111 222 ოქმი
11.06.29 85 229 ოქმი
11.06.30 101 233 ოქმი
11.06.31 87 305 ოქმი
11.06.32 97 243 ოქმი
11.06.34 58 186 ოქმი
11.06.35 80 182 ოქმი
11.06.36 88 261 ოქმი
11.06.76 42 172 ოქმი
11.06.77 77 314 ოქმი
11.06.78 94 315 ოქმი
11.06.118 65 341 ოქმი