საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#10 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 33 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
10.05.16 117 321 ოქმი
10.05.17
(+ #10.05.79 მიმაგრ. უბანი)
75 316 ოქმი
10.05.18 116 293 ოქმი
10.05.19 99 301 ოქმი
10.05.20 108 204 ოქმი
10.05.21 109 315 ოქმი
10.05.22 107 461 ოქმი
10.05.23 86 279 ოქმი
10.05.24 129 318 ოქმი
10.05.25 143 325 ოქმი
10.05.26 141 361 ოქმი
10.05.27 102 332 ოქმი
10.05.28 122 302 ოქმი
10.05.29 60 307 ოქმი
10.05.30 140 395 ოქმი
10.05.31 81 320 ოქმი
10.05.32 117 197 ოქმი
10.05.33 68 274 ოქმი
10.05.34 114 432 ოქმი
10.05.35 120 297 ოქმი
10.05.36 204 330 ოქმი
10.05.37 129 349 ოქმი
10.05.76 136 343 ოქმი
10.05.77 52 174 ოქმი
10.06.94 72 203 ოქმი
10.06.102 113 183 ოქმი
10.06.103 85 213 ოქმი
10.06.104 59 182 ოქმი
10.06.105 94 207 ოქმი
10.06.106 85 268 ოქმი
10.06.107 82 343 ოქმი
10.06.110 67 227 ოქმი
10.06.111 111 226 ოქმი