საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#1 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 31 უბნის მიხედვით )

5 42 ოქმი
01.01.01 127 365 ოქმი
01.01.02 204 288 ოქმი
01.01.03 233 348 ოქმი
01.01.04 105 295 ოქმი
01.01.05 189 369 ოქმი
01.01.06 130 426 ოქმი
01.01.07 157 318 ოქმი
01.01.08 84 259 ოქმი
01.01.09 156 362 ოქმი
01.01.10 148 411 ოქმი
01.01.11 211 351 ოქმი
01.01.12 168 413 ოქმი
01.01.13 103 340 ოქმი
01.01.14 133 324 ოქმი
01.01.15 156 419 ოქმი
01.01.16 229 363 ოქმი
01.01.17 101 261 ოქმი
01.01.18 162 254 ოქმი
01.01.19 171 356 ოქმი
01.01.20 260 357 ოქმი
01.01.21 218 359 ოქმი
01.01.22 160 446 ოქმი
01.01.23 241 399 ოქმი
01.01.24 245 440 ოქმი
01.01.25 178 273 ოქმი
01.01.26 183 384 ოქმი
01.01.27 162 475 ოქმი
01.01.28 165 452 ოქმი
01.01.32 310 483 ოქმი
01.01.33 201 338 ოქმი
01.04.01 159 432 ოქმი