საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
გამგებელი

ზუგდიდი
( მონაცემები 65 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
65.67.31 173 406 ოქმი
66.67.32 62 278 ოქმი
66.67.33 93 345 ოქმი
66.67.34 97 308 ოქმი
66.67.35 184 354 ოქმი
64.67.36 85 175 ოქმი
64.67.37 118 358 ოქმი
66.67.38 141 217 ოქმი
66.67.39 69 167 ოქმი
66.67.40 97 207 ოქმი
66.67.41 149 295 ოქმი
66.67.42 65 225 ოქმი
66.67.43 133 282 ოქმი
64.67.44 218 251 ოქმი
64.67.45 150 414 ოქმი
66.67.46 67 250 ოქმი
66.67.47 95 224 ოქმი
66.67.48 183 236 ოქმი
66.67.49 156 230 ოქმი
66.67.50 104 360 ოქმი
66.67.51 110 207 ოქმი
66.67.52 42 72 ოქმი
66.67.53 258 456 ოქმი
66.67.54 142 210 ოქმი
64.67.55 163 453 ოქმი
64.67.56 169 555 ოქმი
66.67.57 195 377 ოქმი
66.67.58 72 261 ოქმი
66.67.59 349 261 ოქმი
66.67.60 321 198 ოქმი
66.67.61 127 436 ოქმი
64.67.62 132 338 ოქმი
66.67.63 120 239 ოქმი
66.67.64 150 197 ოქმი
66.67.65 78 250 ოქმი
66.67.66 70 179 ოქმი
66.67.67 107 298 ოქმი
66.67.68 135 435 ოქმი
66.67.69 105 375 ოქმი
66.67.70 195 405 ოქმი
66.67.71 98 258 ოქმი
66.67.72 132 223 ოქმი
64.67.73 105 213 ოქმი
64.67.74 136 301 ოქმი
66.67.75 175 399 ოქმი
64.67.76 97 328 ოქმი
64.67.77 109 244 ოქმი
66.67.78 97 260 ოქმი
66.67.79 141 285 ოქმი
66.67.91 49 182 ოქმი
64.67.92 86 251 ოქმი
66.67.93 43 266 ოქმი
66.67.94 164 375 ოქმი
66.67.95 88 302 ოქმი
66.67.96 35 223 ოქმი
66.67.97 127 198 ოქმი
64.67.98 39 302 ოქმი
66.67.99 131 322 ოქმი
66.67.100 112 170 ოქმი
66.67.101 50 208 ოქმი
66.67.102 90 219 ოქმი
64.67.103 104 268 ოქმი
66.67.104 58 215 ოქმი
64.67.106 74 124 ოქმი
66.67.108 108 253 ოქმი