საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
გამგებელი

ხარაგაული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
51.48.01 125 488 ოქმი
51.48.02 69 381 ოქმი
51.48.03 55 359 ოქმი
51.48.04 116 328 ოქმი
51.48.05 24 160 ოქმი
51.48.06 48 176 ოქმი
51.48.07 54 139 ოქმი
51.48.08 125 495 ოქმი
51.48.09 58 283 ოქმი
51.48.10 208 264 ოქმი
51.48.11 106 368 ოქმი
51.48.12 18 238 ოქმი
51.48.13 103 328 ოქმი
51.48.14 114 260 ოქმი
51.48.15 48 165 ოქმი
51.48.16 14 77 ოქმი
51.48.17 60 300 ოქმი
51.48.18 28 79 ოქმი
51.48.19 56 147 ოქმი
51.48.20 58 144 ოქმი
51.48.21 39 168 ოქმი
51.48.22 8 80 ოქმი
51.48.23 48 257 ოქმი
51.48.24 37 125 ოქმი
51.48.25 28 145 ოქმი
51.48.26 66 229 ოქმი
51.48.27 83 300 ოქმი
51.48.28 66 291 ოქმი
51.48.29 123 329 ოქმი
51.48.30 136 375 ოქმი
51.48.31 111 278 ოქმი
51.48.32 125 164 ოქმი
51.48.33 163 253 ოქმი
51.48.34 32 95 ოქმი
51.48.35 50 92 ოქმი
51.48.36 13 92 ოქმი
51.48.37 63 123 ოქმი