საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
გამგებელი

ბოლნისი
( მონაცემები 62 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
33.23.01 21 246 ოქმი
33.23.02 12 321 ოქმი
33.23.03 20 398 ოქმი
33.23.04 12 303 ოქმი
33.23.05 5 471 ოქმი
33.23.06 15 322 ოქმი
33.23.07 13 133 ოქმი
33.23.08 13 385 ოქმი
33.23.09 4 487 ოქმი
33.23.10 74 361 ოქმი
34.23.11 38 503 ოქმი
34.23.12 38 580 ოქმი
34.23.13 21 578 ოქმი
34.23.14 25 442 ოქმი
33.23.15 3 351 ოქმი
33.23.16 4 91 ოქმი
33.23.17 0 230 ოქმი
33.23.18 5 208 ოქმი
33.23.19 3 66 ოქმი
33.23.20 7 629 ოქმი
33.23.21 12 245 ოქმი
33.23.22 9 504 ოქმი
33.23.23 20 222 ოქმი
33.23.24 6 135 ოქმი
33.23.25 4 138 ოქმი
33.23.26 10 264 ოქმი
33.23.27 7 363 ოქმი
33.23.28 7 144 ოქმი
33.23.29 3 126 ოქმი
33.23.30 25 341 ოქმი
33.23.31 18 326 ოქმი
33.23.32 20 258 ოქმი
33.23.33 11 335 ოქმი
33.23.34 16 732 ოქმი
33.23.35 8 648 ოქმი
33.23.36 7 657 ოქმი
33.23.37 16 414 ოქმი
33.23.38 4 688 ოქმი
33.23.39 15 122 ოქმი
33.23.40 40 532 ოქმი
33.23.41 48 714 ოქმი
33.23.42 9 136 ოქმი
33.23.43 2 317 ოქმი
33.23.44 12 217 ოქმი
33.23.45 6 172 ოქმი
33.23.46 17 246 ოქმი
33.23.47 61 337 ოქმი
33.23.48 71 494 ოქმი
33.23.49 22 683 ოქმი
33.23.50 60 652 ოქმი
33.23.51 26 523 ოქმი
33.23.52 15 151 ოქმი
33.23.53 27 787 ოქმი
33.23.54 49 596 ოქმი
33.23.55 27 629 ოქმი
33.23.56 50 741 ოქმი
33.23.57 7 172 ოქმი
33.23.58 12 112 ოქმი
33.23.59 10 385 ოქმი
33.23.60 26 441 ოქმი
33.23.61 8 266 ოქმი
33.23.62 23 626 ოქმი